Vastuullisuus on markkinoinnin kilpailuvaltti - Blogi
Sulje

Tilaa uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Vastuullisuus on markkinoinnin kilpailuvaltti

Vastuullisuus on aikamme megatrendi ja siitä keskustellaan nyt laajasti. Yritykset ovat havainneet, että omista vastuullisuusteoista on kannattavaa viestiä ulospäin, eikä pitää niitä vain omana tietonaan. Ihmiset haluavat  kuluttaa vastuullisesti, tukea vastuullista toimintaa ja olla töissä vastuullisissa yrityksissä. Koronakriisi on lisännyt vastuullisuuden merkitystä entisestään.

 

Yritysten liiketoiminnan tarkoitus ei enää voi rajoittua pelkästään voiton kasvattamiseen, vaan korona pakotti katsomaan oman yrityksen ympärille, miten asiakkaat, työntekijät ja alihankkijat voivat. Yritys menestyy vain, jos ympärillä on hyvinvointia.

 

Vastuullisuudesta puhutaan paljon, mutta sanat ja teot eivät aina kohtaa. Markkinointialan pitäisi ymmärtää vastuullisuuden merkitys asiakkaille. Vastuullisuus jää usein lyhyen aikavälin kampanjoiksi, joiden lupaukset eivät välity liiketoimintaan. Pitäisi pyrkiä pitkän aikavälin suunnitelmiin ja konkreettisiiin tekoihin, jotta vastuullisuus ei olisi päälleliimattua. Vastuullisuuden on oltava osa yritystoimintaa. Monissa yrityksissä tehdään hienoja vastuullisuustekoja esimerkiksi hävikin vähentämisessä tai ihmisten huomioimisessa, mutta niistä usein unohdetaan viestiä ulkopuolelle. Kun vastuullisuus on kilpailuvaltti, siitä viestimiseen täytyy kiinnittää huomiota.

 

 

Vastuullisuus on tärkeää markkinointiviestinnässä

 

Markkinointi Uutiset sekä tutkimustoimisto IROResearch selvittivät tutkimuksessaan 2021, että selvästi yli puolet suomalaisista kokee vastuullisuusviestinnän olevan vähän ärsyttävää vähintään joskus. Ärsytystä selittää esimerkiksi vastuullisuusviestinnän valtava määrä sekä se, että ihmiset kokevat, että heitä syyllistetään. Vaikka 61 % tuhannesta vastaajasta koki vastuullisuusviestinnän olevan vähän ärsyttävää, niin 84 % vastaajista kertoi, että vastuullisuus merkitsee ostopäätöstä tehdessä jonkin verran, paljon tai erittäin paljon. Monet jättävät tuotteen ostamatta, jos yritys ei toimi vastuullisesti. Yritysten vastuullisuus siis koetaan tärkeäksi Suomessa.   

Taloustutkimuksen materiaaleista 2020 käy ilmi, että jopa 46 % suomalaisista pitää tärkeänä yrityksen viestinnän läpinäkyvyyttä. Kuitenkin vain 14 % suomalaisista oli täysin sitä mieltä, että yritykset viestivät vastuullisuudesta totuudenmukaisesti. Olisikin hyvä olla keino, jolla vakuuttaa yleisö viestinnän rehellisyydestä. Vastuullisuus ei voi olla päälleliimattua viherpesua, vaan sen tulee vakuuttaa yleisö aidolla rehellisyydellä. 

Vastuullisuus onkin iso kilpailuvaltti mainostoimiston asiakkaille, ja siitä tulee osata viestiä oikealla tavalla. Vastuullisuus yhdistetään innovatiivisiin edelläkävijöihin, joten se on asia, johon kaikkien tulisi reagoida.

Lähteet: Markkinointi Uutiset sekä tutkimustoimisto IROResearch tekemä tutkimus 2021 & Taloustutkimus 2020

 

 

Vastuullinen kuvasisältö on tasa-arvoista eikä sorru ennakkoluuloihin

 

Mainostoimistoissa tehdään valintoja sen kuvaston kanssa, mitä yleisölle tarjotaan. Ei ole aivan sama millaisia ihmisiä tai tilanteita mainoksissa esiintyy. Tärkeää olisikin tiedostamattomien ennakkoluulojen lähestyminen, purkaminen ja sen ymmärtäminen, että meillä kaikilla on niitä. Pitäisi tiedostaa ne ja ymmärtää, minkä takia jotkut stereotyyppiset tarinat, joita jatkuvasti kerromme, ovat epätasa-arvoistavia. Tiedostamista vaatii myös sukupuolten välinen tasa-arvo. On tapana kertoa tietynlaisia tarinoita miehen ja naisen näkökulmasta, jotka tukevat sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Nämä tarinat tukevat syrjiviä asenteita, joita ei tiedosteta tarpeeksi. Ennakkoluuloista ei pääse kokonaan eroon, mutta niitä voi oppia tiedostamaan paremmin. Voi oppia, miksi sorrutaan tietynlaiseen ajatteluun.

 

Kiinnostus ja puheyhteys mainostoimiston ja asiakkaan välillä on tärkeää. Kun on hyvät välit, voi mainostoimisto ideoida ja tuoda vastuullisia ehdotuksia asiakkaalle. Näkökulmia voi esittää alkuvaiheessa ja ennen varsinaisen työn alkamista. Näin pääsee keskustelemaan aiheesta ennen toteutusta ja miettimään, voiko tällä tuottaa asiakkaille lisäarvoa. Suomessa toimittaessa on oletus, että toiminta on melko vastuullista ja asiat ovat sosiaalisen vastuullisuuden osalta kunnossa. Valveutuneen kumppanin kanssa halutaan jatkaa yhteistyötä. Mainostoimiston ja asiakkaan suhde onkin parhaimmillaan aitoa kumppanuutta. Yhdessä tekemällä ja kunnioittamalla pääsee parhaisiin lopputuloksiin.  

 

Puhutaanko vastuullisuudesta? 

 

Me Mainostoimisto 4D:ssä olemme aina pyrkineet olemaan hyvien puolella ja tekemään asiat kestävästi ja vastuullisesti. Meiltä saa ostaa hiilijalanjälkihyvitettyjä painotöitä. Pidämme huolta ihmisistä, niin asiakkaistamme kuin työntekijöistämme, ja alihankinnasta. Pyrimme tarjoamaan mielenkiintoisia konsepteja, joissa vastuullisuus on sisäänrakennettuna. Meistä on hauskaa keskustella asiakkaan kanssa ja mielellään haastamme ajattelua, jotta asiakkaamme saa tuloksia vastuullisesti. 

 

Jos vastuullisuus kiinnostaa, niin mielellämme kerromme lisää ja katsomme miten teidän vastuullisuusviestintä saadaan uudelle tasolle. Koulutamme, ideoimme ja inspiroimme! Ollaan yhteydessä!

 

Tämä kirjoitus on osa Mainostoimisto 4D:n sarjaa Puhutaan vastuullisuudesta. Seuraavana sarjassa kerromme vastuullisuudesta tuloksen tekijänä sekä sosiaalisesta vastuullisuudesta markkinointialalla.

 

Emma Pakkanen
Luova johtaja

044 572 5203
emma@4dgroup.fi

 

 

 

 

Emma Pakkanen tutki mainostoimistojen vastuullisuutta Turun ammattikorkeakoulun YAMK-opintojen Master of Media -koulutuksessa. Vastuullisuus on ollut aina tärkeä osa Mainostoimisto 4D:n toimintaa ja Emma on ollut sitä edistämässä.

 

Haluaisitko jutella aiheesta lisää? Ota yhteyttä emma@4dgroup.fi!

 

 

 

 

Kaipaatko tuloksia?
Ota yhteyttä!

Mikko Granström

Tiia Nevalainen

Ota yhteyttä