Tietosuojaseloste - Mainostoimisto 4D
Sulje

Tilaa uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste, laatimispäivä 25.5.2018. Päivitetty viimeksi 29.2.2024.

1. Rekisterinpitäjä
Mainostoimisto 4D / Mainostoimisto Neljä Ulottuvuutta Oy, Ruukinkatu 4, 20540 Turku
 
2. Tietosuojavastaava
Mikko Granström, 040 513 5337 ja mikko.granstrom @ 4dgroup.fi
 
3. Rekisterin nimi
Asiakas-, yhteistyökumppani- ja markkinointirekisteri
 
4. Rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, sopimusten täytäntöönpano, tilausten käsittelyn ja muiden vastaavien toimintojen täyttäminen. Rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, sekä mainonta ja suoramarkkinointi luvalla tai kun se on muutoin sallittua. Tilastollisen tutkimuksen ja markkinatutkimuksen suorittaminen. Rekisterinpitäjän ja yhteistyökumppanin toimitus/yhteistyösuhteen hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen. Lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen esim. kirjanpitolain perusteella.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, tarjous/tilaustiedot ja markkinointilupa.
 
6. Rekisterin käsittelyn oikeusperuste
Sopimus, rekisteröidyn yksiselitteinen suostumus, oikeutettu etu tai lakisääteinen velvoite.
 
7. Tietolähteet
Rekisteröidyn oma ilmoitus tai syöttämät tiedot sekä rekisterinpitäjän henkilökunnan asiakassuhteen tai julkisista lähteistä oikeutetun edun perusteella keräämät tiedot.
 
8. Rekisterin tietojen mahdolliset vastaanottajat
Tietoja ei luovuteta toisten osapuolten omistukseen. Rekisterin sisältöjä käsittelevät taloushallinnon kumppanit, joiden kanssa rekisterinpitäjällä on sopimus asiallisesta tietojenkäsittelystä.
 
9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU/ETA ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti toisille osapuolille. Tiedot välitetään viranomaisille vain lain niin vaatiessa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Voimme käsitellä osia rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella silloin, kun käsittelyä hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojaustoimista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
 
10. Rekisterin tietojen säilytysaika
Asiakassuhteen kesto + maksimissaan 6 vuotta viimeisen tilikauden päättymisestä.
 
11. Oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina kohdassa 2. mainittuihin yhteystietoihin. Pyynnössä on myös mainittava se ajanjakso, miltä ajalta tallennettuja tietoja halutaan. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle henkilölle virheen oikaisua koskevan pyynnön.
 
Rekisteröidyllä voi myös oikeus pyytää tietojen poistamista, oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Kuitenkin sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tietosuojaselosteessa määriteltyjen sopimusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.
 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.
 
12. Automaattinen päätöksenteko
Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia rekisterin henkilötietojen käsittelyssä.
 
13. Suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tahattomalta ja/tai laittomalta pääsyltä, muutokselta, tuhoutumiselta tai muulta käsittelyltä mukaan lukien niiden luovuttamiselta ja siirrolta. Tarjoamme henkilöstölle koulutusta ja ohjeistusta tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.
 
 
Tietoa evästeiden käytöstä
Evästeet ovat koko internetin käyttöhistorian käytössä olleita pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat selaimelle tai päätelaitteelle eri sivustoilla vierailtaessa. Myös me käytämme näitä evästeitä sivustollamme tässä kuvatulla tavalla, mutta reilusti ja läpinäkyvästi.