Kuinka menestyä digimarkkinoinnissa? 5 vinkkiä tuloksiin
Sulje

Tilaa uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Miten menestyä digimarkkinoinnissa? Viisi vinkkiä tulokselliseen kampanjaan

Digimarkkinointi on laaja käsite ja kattaa kaiken markkinoinnin digitaalisilla alustoilla. Puhumme siis esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, banneri-, video-, haku- ja natiivimainonnasta. Digimarkkinoinnin paletti kasvaa koko ajan, kun uusia keinoja saadaan markkinoinnin käyttöön. Pohjatyöt kannattaa tehdä hyvin, jotta kampanja suuntaa heti kohti tuloksia. Meidän digimarkkinoinnin tiimissämme on useita eri alan asiantuntijoita, jotta pystymme tehokkaasti tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaista osaamista. Konseptit on oltava kunnossa kuten myös visuaalisuus, tekstit, kohdentaminen, mediavalinnat sekä kampanjan aikainen optimointityö ja tulosten analysointi.

 

Tuloksellista digimainontaa

Tuloksellisuudesta puhuttaessa on tärkeää muistaa mitä kampanjoilla haetaan. Ei saa tuijottaa vain klikkausten tai tykkäysten määriä vaan on huolehdittava siitä, että digimarkkinointi sopii yhteen yrityksen strategian ja tavoitteiden kanssa. Kampanja on tuloksekas, kun yrityksen markkinoinnin ja myynnin tavoitteet eivät vain täyty vaan myös ylittyvät.

Ei ole aivan sama, missä kampanjoita tehdään: jo puolet (50 %) mediamainonnasta on digitaalista! Digimarkkinointi kiehtoo, koska viestinsä pystyy halutessaan kohdistamaan tarkasti pienelle ryhmälle tai vaihtoehtoisesti tavoittaa massoja laajalla näkyvyydellä. Uusia ideoita ja useita mainosversioita voi kokeilla ketterästi ja seurata reaaliajassa sitä, miten ne vastaanotetaan. Budjettiakin voi ohjata eri kanaviin tulosten perusteella vielä kampanjan aikana. Digimarkkinointi vaatii samanaikaisesti sekä aktiivista optimointia että luovia ideoita, jotta kampanjaviesti saavuttaa kohderyhmän.


Digimarkkinointi haukkaa ison osan mediamainonnasta. (Vuoden 2021 luvut, lähde https://www.kantar.fi/uutiset/mediamainonnan-maara-2021)

 

Jaamme käyttöösi Mainostoimisto 4D:n hyväksi todistetun viiden kohdan muistilistan, jolla tuloksellinen digikampanja saadaan tehokkaasti käyntiin.

 

1. Määrittele selkeät tavoitteet

Kuten muussakin markkinoinnissa, kampanjan suunnittelu alkaa tavoitteen asettelusta. Selkeät tavoitteet tarkoittavat selkeitä tuloksia. Digikampanjassa tavoitteita voi olla useita erilaisia, esim. brändin rakentaminen, uutiskirjetilaajien kerääminen tai suoraan myyntiin tähtääminen.

Digimarkkinoinnissa tavoite määrittelee usein sen, mihin medioihin kampanja tuotetaan. Jos haluat opettaa yleisölle tuotteen käyttöä, natiiviartikkeli on hyvä valinta, sillä niissä on mahdollista kertoa tuotteesta monitahoisesti. Jos taas haluat suoria yhteydenottoja asiakkailta, harkitse esimerkiksi pelillistämistä, joka sekä viihdyttää että kerää yhteystietoja kävijöiltä.

Usein oma nettisivu toimii paikkana, jonne digimarkkinoinnista ohjataan. Onkin tärkeää, että omilta sivuilta löytyy tarpeeksi kiinnostavaa sisältöä yleisölle sekä tarkkaan mietitty polku, joka johtaa tuloksiin. Nettisivuilla yleisön on helposti päästävä toteuttamaan haluttu tavoite. Omalla nettisivulla pystytään seuraamaan tuloksia ja kohderyhmän käyttäytymistä tarkasti. Näin tiedetään koko ajan miten kampanja toimii.

Määritä digikampanjasi kysymällä itseltäsi nämä kysymykset:

  • Mitkä ovat kampanjan tavoitteet? Mitä haluat saada aikaan: kasvattaa tunnettuutta, saada yhteydenottoja, tehdä kauppaa, muistuttaa olemassaolosta tai sitouttaa vanhoja asiakkaita?
  • Mikä on kampanjan CTA eli “call to action”? Miten asiakas saadaan reagoimaan?

 

2. Mieti mikä on tuotteesi tai palvelusi kohderyhmä

Kenelle tuote on suunniteltu eli kenelle markkinointi kannattaa kohdistaa ja missä kanavissa? Vaikka tuote sopisi kaikille, kannattaa kampanjalle miettiä ydinkohderyhmä, jonka tavoittaminen johtaa parhaisiin tuloksiin. Toisaalta ensimmäisillä kampanjoilla voi myös laajemman kohdennuksen kautta tutkia kenelle viestit kannattaa jatkossa optimoida.

Digimarkkinoinnin kohdentamisen voi halutessaan tehdä todella tarkkaan. Kannattaa suunnitella eri viestit eri kohderyhmille, jotta digimarkkinointi puhuttelee juuri heitä. Mitä läheisemmäksi aihe koetaan, sitä todennäköisempää kohdeyleisön reagointi on.

Digimarkkinoinnissa kohdeyleisön voi valita muun muassa iän, sukupuolen, sijainnin, mielenkiinnon kohteiden tai vaikka ammatin mukaan. Tunne kohdeyleisösi ja tutki, millaista sisältöä kohdeyleisösi kuluttaa. Joskus paras keino tavoittaa autonostajat on golfsivusto!

 

3. Luo konsepti, joka kiteyttää kampanjaviestin

Mieti tuotettasi tai palveluasi kohderyhmän silmin. Mikä siinä kiinnostaa asiakasta? Minkä ongelman se ratkaisee? Mikä on kampanjoitavan tuotteen tarjoama oleellinen hyöty ostajalle?

Yksinkertainen on kaunista. Älä yritä kertoa kaikkea kerralla. Selkeä ja kirkas konsepti auttaa markkinointiviestin viemisessä erilaisiin digitaalisen markkinoinnin kanaviin. Selkeä viesti jää mieleen. Mainostoimisto 4D:n ohjenuora konseptisuunnitteluun on vastuullisuus, viihdyttävyys ja tuloksellisuus.

 

4. Tavoitteet on tehty mitattaviksi

Miten mittaat kampanjan onnistumisen? Ehkä tunnettuuden nousulla, verkkosivukävijöiden määrällä, yhteydenotoilla tai myynnin kasvulla?

Mittarit on määritettävä heti, eikä vasta digikampanjan loputtua. Tarkista, että pystyt seuraamaan yleisön käyttäytymistä analytiikan ja tavoitteiden kannalta oikeiden mittareiden avulla. Konversioseurannan avulla pystyt arvioimaan kävijöiden laatua – ovatko sivukävijät mahdollisia asiakkaita vai eivät? Tämä tieto auttaa kampanjoinnin jatkosuunnittelussa ja myös sen aikaisessa optimoinnissa.

 

5. Pitkäjänteinen kampanjointi takaa menestyksen

Yhdellä kampanjalla harvemmin saa aikaan mullistavia tuloksia, vaikka sitäkin toki joskus tapahtuu. Pidä mielessä markkinoinnin jatkumo ja se, kuinka kuljetat potentiaalisen asiakkaan kohti ostoa. Varsinkin isommissa ostopäätöksissä harkinta-aika saattaa kestää kuukausia ja tuote pitää pysyä asiakkaan mielessä koko tämän ajan. Usein kampanjointi kannattaa aloittaa brändin tunnettuuden nostamisella, siirtyä vaiheittain kohti varsinaista ostoa ja siitä eteenpäin sitoutuneeksi kanta-asiakkaaksi. Pikavoittoja ei kannata odottaa – tähtää pitkäjänteiseen työhön!

 

Mainostoimisto 4D:n digikampanjoilla saat tuloksia

Emme tuhlaa budjettiasi samoihin mainoksiin useiden viikkojen ajalle ja jää odottamaan hyviä tuloksia. Teemme aina useita digimainosversioita, seuraamme niiden suoriutumista ja teemme toimenpiteitä niiden mukaan.

Tulokset määrittävät käyttämämme digimainosversiot ja kanavat. Näin löydämme parhaat mainosyhdistelmät ja kohdistamme budjetin niihin, jotka toimivat parhaiten. Olemme intohimoisia sinun tuloksistasi ja haluamme, että mainoksesi näkyvät oikeilla kanavilla oikeille yleisöille.

Oletko kiinnostunut digimarkkinoinnista? Ota yhteyttä ja tehdään tuloksia!

Kaipaatko tuloksia?
Ota yhteyttä!

Emma Pakkanen

Creative Director • member of the board • partner
Ota yhteyttä