Markkinointiarvonnan säännöt - Mainostoimisto 4D
Sulje

Tilaa uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Markkinointiarvonnan säännöt

Erilaisia arvontoja ja kisoja voi käyttää sekä yksittäisten tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa että brändin rakentamisessa. Suomessa markkinointiarvonnan säännöt on kuitenkin säädetty laissa, ja kuluttajansuojalain mukaan tietyt käytännöt ovat kiellettyjä. Kasasimme yhteen tärkeimmät asiat, jotka pitää muistaa järjestäessään markkinointiarvontoja!

Minkä tyyppisiä markkinointiarvontoja saa järjestää?

Markkinointiarvonnaksi katsotaan esimerkiksi seuraavan tyyppiset arvonnat:

 • Arvonnat ja kilpailut joihin saa osallistua ilman ostopakkoa esimerkiksi tekstiviestillä tai netissä
 • Tarjouspyynnön jättämiseen tai muuhun alustavaan kontaktiin sidotut arvonnat
 • Kyselyyn vastanneiden tai lomakkeen täyttäneiden kesken järjestetyt arvonnat
 • Ostamiseen tai tarjouksen tekoon sidotut arvonnat mallia ”arvomme ostaneiden kesken”

Aiemmin kielletyt ostamista vaativat arvonnat ovat siis nykyisin laissa sallittuja! Muut kuin markkinointiarvonnat ovat arpajaislailla säädeltyjä ja yrityksen järjestäminä kiellettyjä.

Miten järjestää markkinointiarvonta?

Arvonnassa pitää olla tehty selväksi arvonnan kaupallisuus ja järjestäjä sekä arvonnan säännöt. Säännöistä on käytävä ilmi nämä tiedot:

 • Arvonnan tai kilpailun alkamis- ja päättymisaika.
 • Kilpailun ratkaisuperusteet
 • Arvonnan tapahtumisaika
 • Voittajalle ilmoittamisen tapa ja palkinnon luovuttamistapa.

Jos arvontaan ei pysty osallistumaan heti mainoksen nähdessään, ei sääntöjä tarvitse olla näkyvillä, mutta niiden löytöpaikka (esimerkiksi nettisivu) täytyy käydä ilmi. Markkinoinnissa on myös muistettava se, että brändin tai tuotteen on oltava arvonnasta huolimatta pääosassa, pelkkää arvontaa ei saa mainostaa.

Markkinointiarvonnan säännöt kieltävät tietyt ”kikat”

Markkinointiarvontaa järjestäessään pitää muistaa seuraavat asiat:

 • Vastikkeettomaan arvontaan osallistuminen ei saa maksaa tavanomaista enemmän – tekstiviesti ja puhelut ovat siis sallittuja keinoja, mutta eivät saa kohdistua esimerkiksi normaalia enemmän maksavaan palvelunumeroon!
 • Jos arvonta on sidottu tuotteen ostamiseen, hinnan täytyy olla sama osallistuipa arvontaan tai ei.
 • Arvontaan osallistumisen ehtona ostettavan tavaran tai palvelun hinnan täytyy olla normaali markkinahinta.
 • Olemattoman tai palkinnoltaan ilmoituksesta poikkeavan arvonnan järjestäminen on kiellettyä.
 • Esimerkiksi sairaanhoitopalveluita tai luottoja ei saa markkinoida arpajaisin.
 • Jos olemassa on sekä ostamiseen perustuva että vastikkeeton osallistumismahdollisuus, molemmista täytyy tiedottaa yhtä selkeästi!

Verotus

Jos markkinointiarvonnassaan aikoo antaa arvokkaita palkintoja, joutuu suorittamaan arpajaisveron. Arpajaisvero määräytyy näin:

 • Kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto on voittajalle verotonta. Palkinnon arpojan on maksettava kuitenkin kolmenkymmenen prosentin arpajaisvero.
 • Jos kyseessä on taitoon perustuva kilpailu, voitto lasketaan voittajan ansiotuloksi.

 Lapset ja nuoret kohderyhmänä

Jos tuote, arvonnan mainostuspaikka tai arvonnan palkinto vetoaa merkittävästi lapsiin tai nuoriin, ovat säännöt tiukemmat:

 • Lapsille ja nuorille ei saa kohdistaa arvontoja, joiden osallistumisehtona on tuotteen ostaminen.
 • Palkinnon pitää olla kohderyhmälle sopiva – esimerkiksi ikärajoitettuja tuotteita ei saa käyttää palkintoja.
 • Lapsilta tai nuorilta ei saa vaatia suoramarkkinointilupaa ehtona osallistumiselle.

Suoramarkkinointilupa

Moni yritys hyödyntää erilaisia arvontoja kerätäkseen asiakkaiden tietoja suoramarkkinointia varten. Mikäli kerätään yhteystietoja sähköiseen markkinointiin, kuluttajan on annettava aktiivisesti lupa tähän. Esitäytetty ”Sallin suoramarkkinoinnin”-kenttä ei ole hyväksyttävä tapa. Jos yhteystietoja jakaa yhteistyökumppaneille, tulee tähän pyytää lupa.

Jos mietit markkinointiarvonnan järjestämistä, kannattaa muistaa, että markkinointiarvonnan säännöt ovat osittain melkoisen hankalia ja tulkinnanvaraisia. Asiasta pääsee lukemaan enemmän mm. seuraavista tähänkin artikkeliin lähteinä käytetyistä teksteistä:

Jos jokin asia jää itse lukemalla tulkinnanvaraiseksi tai epäselväksi, muistathan kysyä asiaa AINA asiantuntijalta!

Kaipaatko tuloksia?
Ota yhteyttä!

Mikko Granström

Tiia Nevalainen

Ota yhteyttä