Markkinointi sisällön avulla - Mainostoimisto 4D
Sulje

Tilaa uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Markkinointi sisällön avulla

Viime vuosina merkittävää nostetta saanut markkinoinnin trendi on siirtyminen maksetusta ”OSTA MINUT”-mainonnasta erilaisiin ”oikeaa” sisältöä hyväksi käyttäviin markkinointikeinoihin. Sisältöä hyödyntävään markkinointiin on useita erilaisia keinoja ja terminologiaa – yhdistävänä tekijänä useimmille näistä on kuitenkin niiden huikea tehokkuus markkinoinnissa!

Avasimme tässä artikkelissa hieman erilaisia keinoja markkinoida sisällöllä.

Natiivimainonta

Natiivimainonnalla tarkoitetaan markkinointia sellaisessa tilassa, joka tavallisesti on varattu julkaisijan omalle sisällölle. Käytännössä tämä on useimmiten lehdissä tai internetissä näkyviä artikkeleita, jotka näyttävät lehden tai nettisivun omalta sisällöltä, mutta ovat todellisuudessa mainostajan tuottamia maksettuja mainosartikkeleita. Usein natiivimainonnan tunnistaa ”ilmoitus”-merkinnästä, ja hyvän journalismi- ja markkinointitavan mukaisesti se pitää merkitä ainakin jotenkin, jotta se ei sekoitu median omaan sisältöön.

Markkinoijan kannalta natiivimainonta toimii hyvänä lisänä perinteiseen printtimainontaan. Natiivimainontaa tehdessään kannattaa kuitenkin muistaa panostaa hyvään ja kontekstin mukaiseen tekstiin! Valitettavan usein näkee natiivimainontaa, joka esiintyy laadukkaiden artikkelien ohessa ja vaikuttaa muuhun sisältöön nähden amatöörimaiselta.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on markkinoijan omissa medioissa julkaistua sisältöä, jonka tarkoituksena on houkutella asiakkaita yrityksen nettisivulle lukemaan ja jättämään esimerkiksi yhteystietonsa jatkomarkkinointia varten. Sisältömarkkinointi voi perustua sekä mielenkiintoisen ja sosiaalisessa mediassa leviävän sisällön tuotantoon että yrityksen asiantuntemuksen esittelyyn tai jopa suoriin myyntipuheisiin.

Sisältömarkkinoinnin julkaisukeinoja on monia:

  • Yrityksen oma blogi
  • Yrityksen sosiaalinen media
  • Internetsivuilta ladattava ilmainen opas tai videoseminaari
  • Yrityksen asiakaslehti
  • Sähköpostimarkkinointi uutiskirjein tai muuna sisältönä

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on laajempi kokonaisuus, joka hyödyntää sisältömarkkinointia kokonaisvaltaisempaan asiakkuuksien hankintaan ja kehitykseen. Toimivan inbound-markkinoinnin ohjenuorana on muuttaa markkinointi häiritsevästä ja keskeyttävästä myymisestä asiakkaan tarpeita tukevaksi ja näin herättää kiinnostusta, luoda myyntiä ja saada asiakas suosittelemaan ja jakamaan markkinointisisältöä.

Luonnollisesti inbound-markkinointi korostaa monikanavaisuuden merkitystä, sillä tavoitteena on saada aikaan asiakkaasta lähtöisin olevia asiakaskontakteja ja vuorovaikutusta siellä, missä asiakas viettää jo valmiiksi aikaansa. Lähtökohtana onkin profiloida ”ideaaliasiakas” ja sitten räätälöidä keinot saada tämä läpi nelivaiheisen myyntiprosessin:

  1. Houkuttelu – asiakas saadaan kävijäksi verkkosivuille
  2. Konversio – asiakas saadaan antamaan yhteystietonsa yritykselle
  3. Kauppa – asiakas saadaan ostamaan jotain tai tekemään sopimus
  4. Kiinnostuksen ylläpito – asiakas saadaan ostamaan lisää, suosittelemaan yritystä ja jatkamaan sen seuraamista

Inbound-markkinointi on pääosin digitaalista, ja sen keinoina usein kehittyneet markkinointijärjestelmät ja analytiikka. Inboundia suositaan usein B2B-markkinointikeinona.

Kaipaatko tuloksia?
Ota yhteyttä!

Mikko Granström

Tiia Nevalainen

Ota yhteyttä