Mainostoimistokumppanin valinta on yrityksen menestystekijä
Sulje

Tilaa uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Mainostoimistokumppanin valinta on yrityksen menestystekijä

Parhaimmillaan mainostoimisto on yrityksen markkinointipäättäjän paras työkaveri ja luotettu sparraaja. Mihin seikkoihin kumppanivalinnassa sitten tulisi kiinnittää huomiota, jotta suhteesta muodostuisi tuloksellinen ja antoisa?

Mainostoimistojen kenttä on monenkirjava ja runsas – onneksi. Myös mainostoimistopalveluita ostavat yritykset ja markkinointipäättäjät yrityksissä ovat erilaisia. Internetin ihmeellinen maailma on pullollaan listauksia mainostoimistokumppanin valintakriteereistä. Osa näistä seikoista kannattaa pitää mielessä, mutta kyseenalaistaminen ja asian puntaroiminen juuri oman yrityksen kannalta on kuitenkin avainasemassa. Mieti mihin juuri sinun yrityksesi tarvitsee mainostoimistoa? Kartoita palveluntarjoajien osaaminen ja referenssit suhteessa yrityksesi tarpeisiin ja toimialaan. Usein poikkitieteellinen soveltaminen alalta toiselle; B2C-markkinoinnista soveltaen B2B-markkinointiin ja vice versa voi olla hedelmällistä. Keskity referensseissä ”coolin sloganin ja raflaavan visun” lisäksi myös konkreettisiin tuloksiin. Edellytä, että upeiden luovien ideoiden lisäksi taustalla on ollut myös tulosta tuova toteutus.

 

”Google on hyvä apuväline yritysten etsimisessä. Mutta kartoita vaihtoehtoja myös sen ulkopuolelta. Käytä hyväksi henkilökohtaiset kontaktit ja kysy, mitä he suosittelevat.”

 

Samalta kylältä vai isolta kirkolta?

Useissa listauksissa yhtenä ensimmäisistä valintakriteereistä mainitaan mainostoimiston sijainti. On toki tärkeää, että yhteistyö mainostoimiston ja asiakasyrityksen välillä on mutkatonta ja reaaliajassa, mutta nykyään maailma on ”virtuaalinen” ja sen lisäksi, että suuri osa markkinoinnista tapahtuu digitaalisissa kanavissa myös etäyhteyksien kautta toimiminen on kynnyksetöntä ja tuttua lähes kaikille. Etäyhteydet myös tehostavat ajankäyttöä, kun aikaa itse siirtymistä samankin kaupungin sisällä, säästyy varsinaiselle suunnittelutyölle.

 

”On tärkeämpää, että mainostoimisto sijoittuu taidoissa, tiedoissa ja yrityskulttuurissaan oikeaan pisteeseen kuin toimiston konkreettinen sijainti.”

 

Mitä isompi sen parempi? Onko koolla oikeasti merkitystä?

Toinen listauksissa yleisesti esiin tuleva kriteeri on mainostoimiston koko. Mieti yrityksesi ja erityisesti markkinointibudjettisi kannalta, minkälaisen mainostoimistokumppanin tarvitset. Onko teille oikea kumppani iso ja mainetta niittänyt yritys, jolla on runsaasti resursseja vaativan markkinointisuunnitelman läpiviemiseen, ja jonka asiakaskunta koostuu suuryrityksistä, mutta joka todennäköisesti on myös kilpailijoitaan kalliimpi. Vai olisiko sopiva kumppani ketterä ja ammattitaitoinen keskikokoinen mainostoimisto, jonka hintataso on maltillisempi mutta jonka toimintakulttuuri istuu hyvin juuri sinun yrityksesi toimintatapoihin. Kokoakin suurempi merkitys on palvelutarjoajan taloudellisella tilanteella. Tarkista, että kumppanisi talous on vakaalla pohjalla, jotta vältyt ikäviltä yllätyksiltä.

 

”Osta vastuullisesti. Mitkä ovat yrityksesi arvot ja lupaukset asiakkaille ja yhteistyökumppaneille? Jakaako mainostoimistokumppanisi samat arvot? Toteutatko yrityksesi arvoja valitsemalla tämän kumppanin?”

 

Mainostoimisto ja asiakasyritys istuvat samalla puolella pöytää

Mainostoimisto on 100-prosenttisesti asiantuntijatyöskentelyä ja yhteistyön sujuvuudella on ratkaiseva merkitys hyvien tulosten saavuttamisessa. Minkä tahansa toimivan suhteen luominen edellyttää vuorovaikutusta ja keskustelua, ja siksi henkilökemioilla on iso merkitys.

Luottamuksen rakentaminen vaatii avoimuutta. Onnistuneen markkinointikampanjan taustalla on oltava riittävästi tietoa. Kerro rehellisesti mainostoimistolle markkinoitavan tuotteen tai palvelun plussat ja kehityskohteet. Valitse sellainen kumppani, jolle voit uskoa myös kehitysvaiheessa olevia asioita. Mikäli yrityksessä on tehty asiakaskyselyitä, markkina-analyysejä tai muita markkinointitutkimuksia, on ne hyvä tuoda myös mainostoimiston tietoon.

Vain ymmärtämällä yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet, voi mainostoimisto ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä ja luovia ideoita. Hyvät markkinointitulokset ovat avain molempien kumppaneiden menestykselle.

Vaadi ammattitaitoa mutta ole utelias ja avoin uusille näkökulmille!

Ennen mainostoimistokumppanin valintaa ja toimeksiantobriefiä tai kilpailutusta on hyvä määritellä yrityksen vuosimarkkinoinnin laatu- ja euromääräiset tavoitteet tai tavoitteet kampanjalle. Ne auttavat yritystä määrittelemään budjetin, sekä minkä verran yritys on valmis satsaamaan omia henkilöresursseja markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen.

Kun valitset mainostoimistoa, älä keskity yksinomaan hintaan – olethan ostamassa asiantuntemusta ja tuloksia. Pyydä kumppaneilta rohkeasti näkemystä ja ehdotusta siitä, millä keinoilla asetetut tavoitteet heidän mielestään saavutetaan. Ammattitaitoinen mainostoimisto ehdottaa myös, kuinka tulokset mitataan ja analysoidaan.

Nykypäivän mediakenttä on pirstaloitunut. Markkinoinnin rooli on muuttumassa ja jo muuttunut peruuttamattomasti. Kun myyntiä suuressa määrin siirtyy digitaaliseen mediaan, korostuu digitaalisen median merkitys markkinointivälineenä. Samalla myös yritysten omien medioiden käyttö ja sisältömarkkinoinnin osuus kasvaa. Digitaalisen median etuna voidaan pitää konkreettisesti mitattavia tuloksia. Tehokas digimedian käyttö edellyttää kuitenkin perehtyneisyyttä. Yrityksen henkilöstön kouluttaminen tämän pirstaloituneen mediakentän asiantuntijoiksi on aikaa vievä, kallis ja jatkuva ponnistus. Yrityksessä kannattaakin harkita tarkkaan, onko järkevää keskittyä oman toimialan tuntemuksen kehittämiseen sekä edelläkävijyyden varmistamiseen ja hankkia markkinointiosaamista asiantuntevalta mainostoimistokumppanilta.

Tuloksellinen markkinointi luo myyntiä

Markkinoinnin tärkein tehtävä on myynnin kasvattaminen. Riittävä myynti on yrityksen olemassaolon perusta. Markkinointi on siis yrityksen kriittinen menestystekijä. Yrityksen johdon kannattaa siis huolehtia siitä, että markkinointi on osaavissa käsissä ja siihen on varattu riittävästi resursseja. Markkinointi 2020: Päättäjätutkimuksen mukaan myynti ja markkinointi ovat lähestyneet toisiaan. Markkinointi ja myynti mielletään yhä selkeämmin saman prosessin alku- ja loppupääksi. Sekä B2C- että B2B-liiketoimintaa harjoittavien yritysten joukossa markkinoinnin odotetaan entistä selkeämmin tuovan mitattavia myynnin tuloksia (54 % vastaajista) sekä vahvistavan yrityksen brändiä (42 % vastaajista). Tutkimukseen osallistui sekä B2B- että B2C-suuntautuneiden suomalaisten yritysten päättäjiä. (Lähde: iab Finland & Avaus: Markkinointi 2020 -päättäjätutkimus).

Me Mainostoimisto 4D:ssä olemme intohimoisia tuloksista ja analytiikasta. Haluamme luoda asiakkaillemme kaupallisia menestystarinoita ja meidän kanssamme on kiva tehdä töitä. Kurkista mitä olemme tehneet https://mainostoimisto4d.fi/referenssit ja soittele meille niin jutellaan lisää!
#intohimoinentuloksista #mainostoimisto4D #vastuullisuusvakiona

Kaipaatko tuloksia?
Ota yhteyttä!

Mikko Granström

Tiia Nevalainen

Ota yhteyttä