Mangrove

  • Digi&Some
  • Sisältö
  • Brändi

Todella nopeita tuloksia 4D:n kautta.

–Antti Lundstedt, Mangrove

Mangrove_silva_etusivu

Nykyaikaisia koteja ekologisin arvoin

Olemme tukeneet turkulaisen asuntorakentamiseen ja kiinteistöjen omistamiseen erikoistuneen Mangroven kasvua heidän arvoistaan lähtevällä markkinoinnilla. Kohdemarkkinoinnissa olemme ottaneet lähtökohdaksi rakennettavien kotien perusarvot, joissa painottuvat ekologisuus ja kestävyys, moderni arkkitehtuuri ja kohtuuhintaisuus. Työ on kattanut kaiken brändistä ja yritysilmeestä kohdemarkkinointiin.

Käytössä ovat kaikki markkinointikeinot, niin perinteiset esitteet ja videot kuin digimaailman ratkaisut. Mittaamme ja analysoimme tuloksia intohimoisen tarkasti ja kehitämme markkinointia saatujen tulosten avulla.

▶ Yritysilme
▶ Printtimainonta
▶ Painotyöt

▶ Nettisivut
▶ Digimainonta
▶ Somesisällöt ja -mainonta

TOP 5

rakennusalan

kasvuyritys

Suomessa

44M€

liikevaihto 2020

116 % kasvua

edellisvuoteen

Facebook

näytöt +57 %
sitoutuminen +44 %
mediabudjettia kasvattamatta