Maaseutuparlamentti

  • Digi&Some

Maaseudun hurmaa

Maaseutuparlamentti on osa Euroopan laajuista maaseudun kehittämis- ja tulevaisuustyötä. Tapahtuman juuret juontavat jopa kolmenkymmenen vuoden taakse ruotsinkieliselle Pohjanmaalle. Vuoden 2021 valtakunnallinen Maaseutuparlamentti järjestettiin koronapandemiasta johtuen virtuaalisena ja monipaikkaisena verkkotapahtumana.

Me Mainostoimisto 4D:llä suunnittelimme yhdessä Maaseutuparlamentin edustajien kanssa somejulkaisut, joihin 4D tuotti kuva- ja tekstisisällöt. Kaikki sisällöt tehtiin kaksikielisinä suomeksi ja ruotsiksi. Käytimme asiakkaan brändiohjeistusta ja nostimme somesisällöt uudelle tasolle selkeillä grafiikoilla, kiinnostavilla kuvaleikkauksilla ja keskustelua herättävällä sisällöllä.

Uuden visuaalisen ilmeen ja tyylin suunnittelu tähtäsi tuloksiin, huomioarvoon ja yhteisöllisyyteen. Julkaisujen teemoja olivat muun muassa graafiset faktapostaukset, kohderyhmäkohtaiset viestit ja vuodenkierron sekä juhlapäivien huomiointi. Osallistava sisältö syntyi keskustelevalla otteella, lukijaa haastavilla faktoilla ja pelimäisillä julkaisuilla. Kaikki julkaisut ohjasivat lukijoita osallistumaan virtuaaliseen Maaseutuparlamenttiin.

▶  Sosiaalinen media

2

kielellä, suomeksi ja ruotsiksi

3000

tapahtumaan
osallistujaa

0.5 milj.

Facebookin & Instagramin tavoittama yleisö