Ensi- ja turvakotien liitto

  • Sisältö

Ensi- ja turvakotien liitolla oli selvä tavoite “Jokainen on turvassa” -kampanjansa suhteen: chat-palveluidensa esiintuominen. Liiton chat-palvelut ovat matalan kynnyksen kanavia, joista saa apua vaikeisiin perhe- ja parisuhteiden tilanteisiin. Chat-palveluita tukemaan oli tehty podcast-sarja, missä keskustellaan yhdessä asiantuntijoiden ja perhe- tai parisuhteessa vakavia haasteita kohdanneiden henkilöiden kanssa.

4D:n tehtävänä oli kiteyttää kampanjan ydinviesti ja kampanjasivuston suunnittelu. Suunnittelu- ja toteutustyön lähtökohtana oli asiakkaan kanssa pidetty workshop. Workshopissa käytyjen teemojen ja tehtävien kautta kiteytimme kampanjaviestin ja suunnittelimme kampanjasivuston kuvamaailman, visuaalisen ilmeen ja tekstisisällöt.

Ensi- ja turvakotien liiton toiminta rahoitetaan avustuksilla, jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla. Sinäkin voit auttaa! Sivustolla on ohjeet lahjoituksen tekemiselle.

“Jokainen on turvassa” -kampanjasivu

 

 

“4D valikoitui yhteiskumppaniksi meille sopivan työpajatyöskentelymallin ja hyvän hintalaatusuhteen perusteella. Pidimme erityisesti siitä, että kampanjan valmisteluun kuuluvat vaiheet oli hinnoiteltu selkeästi erikseen ja se auttoi pysymään kampanjan budjetissa.

Keskityimme 4D:n kanssa ydinviestien terävöittämiseen ja kampanjan visuaalisen ilmeen, erityisesti kuvien valintaan. Ennakkoon ajateltiin, että kuvien valinta tulee olemaan vaikeaa, sillä kampanjan aiheet ovat raskaita; lähisuhdeväkivalta, vauvaperheen jaksaminen vaikeassa epidemiatilanteessa, vanhempien päihteidenkäyttö ja riitaisat erotilanteet. Kuvien valinta onnistui 4D kanssa erinomaisesti. Löysimme ehyen kuvituskokonaisuuden, josta välittyi hienosti kampanjan ydinajatus: vaikeistakin tilanteista voi selvitä ja apua on saatavilla.

4D auttoi viimeistelemään viestit kuvien mukaiseksi ja teki suunnitelman kaiken tämän paketoimiseen kampanjan verkkosivuilla. Napakat työpajat olivat loistavasti vedettyjä ja ne kirkastivat ajatuksia kampanjan toteuttamisesta.”

– Mikko Savelainen, viestintäpäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto

 

▶ Workshop

▶ Kampanjaviestin kiteytys

▶ Kuvamaailman suunnittelu

▶ Verkkosivuston teksti- ja visuaalinen suunnittelu