ÄIMÄ ry

  • Sisältö

ÄIDIT IRTI MASENNUKSESTA - ÄIMÄ RY

"KUKA TAHANSA ÄITI"

 

Äidit irti masennuksesta Äimä ry auttaa raskauden aikaisista tai synnytyksen jälkeisestä masennusta sairastavia ja vauva-ajan psykoosin kokeneita äitejä vertaistuella sekä ohjaa apua tarvitsevia terveydenhuollon palvelujen piiriin.

Rakensimme Äimä ry:n henkilöstön ja hallituksen kanssa tiiviissä yhteistyössä viestintästrategian. Viestintästrategian suunnittelun yhteydessä sukelsimme syvälle yhdistyksen toimintaan luodaksemme periaatteet, joiden avulla selkiytimme niin viestinnän roolituksen kuin sen, mitä, miten ja kenelle viestitään. Viestintästrategia kertoo muun muassa viestinnän kohderyhmät, pääviestit, äänensävyn ja kuvamaailman sekä määrittelee viestintäkanavat.

Viestintästrategian rakentamisessa hyödynsimme työpajatyöskentelyä ja monipuolisia workshop -työkalujamme, kuten Äimän henkilöprofiilin määrittely kuva-, toiminto- ja värikortiston, Ideapuun ja paras viestintäteko -tehtävien avulla.

Pandemia-ajan poikkeusoloista johtuen työpajat toteutettiin etäyhteyksin, mikä vaati huolellista etukäteissuunnittelua ja aikataulutusta. Huomioimalla vahva osallistaminen, päiviin onnistuttiin luomaan erittäin antoisa ja virkeä ilmapiiri. Haastavan aiheen tiimoilta pystyttiin rakentamaan vahva punainen lanka, joka ohjaa jokapäiväistä työskentelyä myös laajassa vapaaehtoisten verkostossa.

Äimä ry:n viestintästrategia on yhteinen näkemys siitä, millaista vaikuttavuutta ulkoiselta viestinnältä haetaan ja miten se kiinnittyy yhdistyksen toimintaan ja tulevaisuuteen.

Pääviestillä ”Kuka tahansa äiti” puhutellaan sairastunutta, hänen läheisiään, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja suurta yleisöä huomaamaan miten yleisestä asiasta on kysymys. Siksi matalan kynnyksen viestiä siitä, että avun hakemisessa ei ole mitään hävettävää, tuodaan selkeästi esille kaikessa viestinnässä.

 

”Esitelty strategia sai kiitosta niin hallituksemme jäseniltä kuin työntekijöiltä. Tätä on helppo lähteä juurruttamaan osaksi järjestön toimintaa, kun viestit tuntuvat heti omilta ja omaan suuhun sopivilta. Strategia oli juuri mitä tilattiin, saamme siitä apuja niukkojen resurssien suuntaamiselle ja olennaisiin asioihin keskittymiselle, helpottaa myös omaa työtä kun tietää millä kärjellä kenenkin kanssa puhutaan ja myös mikä on kaikkein olennaisinta. Tilattu viestintästrategia tulee auttamaan meitä suuntaamaan toimintaamme oikein, niihin kaikkein vaikuttavimpiin paikkoihin.

Yhteistyö 4Dn ammattilaisten kanssa on ollut sujuvaa ja he ovat joustaneet pienen järjestön vapaaehtoistoimijoiden aikatauluihin ihailtavasti. Keskustelut ammattilaisten kanssa työstön ohessa ovat olleet avaavia ja sparraavia, yhdessä keskustellen olen saanut paljon toimintaamme kehittäviä ajatuksia muutenkin.”

- Laura Piirainen, toiminnanjohtaja, Äidit irti masennuksesta Äimä ry

▶ Workshop
▶ Viestintästrategia:
-Viestinnän tavoitteet ja kanavat
-Viestinnän painopisteet kohderyhmittäin
-Viestit sekä viestien ja kuvamaailman tyylit
-Vastuiden määrittely ja roolit

 

 

 

Äimä_läppäri_refe
Äimä_läppäri_refe