Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Bränditoimisto

Uutta brändiä luodessa tai nykyistä päivittäessä kaikki lähtee yksinkertaistettuna vastauksista kysymyksiin mitä halutaan olla ja minne mennä. Kun vastaukset ovat selvillä, pitää miettiä, miten määriteltyihin tavoitteisiin halutaan päästä eli muodostetaan näkemys siitä, miten pitää tehdä, olla, kommunikoida ja miltä pitää näyttää. Lisäksi tulee vähintään määrittää ja tuntea omat kohderyhmät, kilpailijat ja markkina.

Kaikki edellä mainittu tehdään, jotta löydettäisiin keinoja löytää yhteys omiin kohderyhmiin ja pystyttäisiin erottumaan omassa markkinassa, mikä johtaa tunnettuuden kasvuun ja näkyy brändiuskollisuuden vahvistumisena.

Meillä 4D:llä brändityön eteneminen suunnitellaan aina tapauskohtaisesti ja tiettyjä vaiheita
toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Kun brändityö on päättynyt, on pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen tekemisen vuoro. Uusi brändi tulee jalkauttaa kohderyhmien tietoisuuteen määritellyt tavoitteet mielessä.

Brändisuunnittelun projekti noudattaa meillä yleensä seuraavaa kaavaa:

1. Kilpailija - ja nykytilakartoitus eli missä mennään todellisuudessa

Analysoidaan ja pyritään ymmärtämään toiminnan lähtökohdat ja arjessa toteutuva todellisuus, yrityksen olemassaolon perusajatus ja brändin arvot. Tutustutaan asiakkaiden tarpeisiin, toiveisiin ja haaveisiin sekä nykykuvaan tuotteesta.

2. Tulevaisuuden tavoitteet

Tunnistetaan ja löydetään yhdessä työkalujen ja työpajatyöskentelyn avulla tahtotila ja suunta tulevaisuudelle. Määritetään selkeät tavoitteet ja jaetaan ne konkretiaksi KPI-lukujen (key performance indicator) avulla.

3. Tuotannot & jalkauttaminen

Lähdetään suunnittelemaan brändin ilmeen muutokset, visuaaliset ja viestinnälliset elementit sekä tone of voice. Parhaimmassa tapauksessa ne kiteytetään brändikirjaan koko organisaation käyttöä varten.
Muodostamme markkinointistrategian ja suunnittelemme markkinoinnin toteutukset eri kanavissa. Samassa yhteydessä päätetään tapa seurata tavoitteiden ja KPI-lukujen toteutumista.