Brändäys

Brändin luominen ja hallinta on tänä päivänä haasteellisempaa kuin kymmenen vuotta sitten. Brändiä ei tehdä ihmisille, vaan ihmisten kanssa. Siksi haluamme aina muistuttaa asiakkaitamme siitä, että menestyäkseen on oltava suoremmassa kontaktissa ihmisten kanssa. Osaavalla brändinhallinnalla nostetaan brändin arvoa asiakkaan silmissä ja lisätään myyntiä. Tämä tuottaa voittoa lisääntyneen kysynnän ja / tai korkeamman hinnan kautta.

Palvelemme asiakkaitamme laajalla skaalalla. Tarjoamme pienemmille ja aloittaville yrityksille brändinhallinnan palveluita jopa toimimalla yrityksen sisäisenä markkinointitiiminä.

Imagon- ja viestinnänhallinta

Jotta haluttu identiteetti brändille saavutetaan, tarvitaan viestintää. Sähköisen tiedonvälityksen ja somen aikakaudella tämä on todellinen haaste ja vaatii pitkää pinnaa. Et voi hallita sitä mitä ihmiset puhuvat yrityksestäsi verkossa, mutta voit hallita sitä, miten yrityksesi vastaa puheeseen ja mitä itse julkaiset.

Nautimme näistä haasteista. Imagon- ja viestinnänhallinnan asiantuntijoina etsimme jatkuvasti uusia lääkkeitä hallita pirstaloitunutta mediakenttää. Annamme yrityksellesi nykyaikaiset keinot ja suunnan sosiaalisen median hallitsemiseen.

Viestintä

Tunnista uutinen ja kerro siitä. Onnistuneella tiedottamisella hankimme yrityksellesi ja tuotteillesi ilmaista palstatilaa, näkyvyyttä ja kuuluvuutta. Tärkeätä on saada neljä oikein, eli tarjota oikeaa sisältöä, oikeaan aikaan, oikeille henkilöille ja oikeissa paikoissa.

Toimittajien mielenkiinnon herättämiseksi ja uutiskynnyksen läpäisemiseksi kohdennamme lehdistö- ja mediatiedotteet, teemme tarpeen mukaan useampia tiedoteversioita, jaamme tiedotteen sosiaaliseen mediaan, autamme lehdistötilaisuuksien järjestelyissä ja tarvittaessa myös vedämme tilaisuudet.

Brändin rakennusprosessi lähtee yrityksen kolmen tärkeimmän komponentin analyysista:

  • Asiakasanalyysi: trendit, ostomotiivit, tarpeet, asiakassegmentit
  • Kilpailija-analyysi: kilpailevat brändit, vahvuudet ja heikkoudet
  • Oman brändin analyysi: brändin juuret, nykyinen imago, vahvuudet ja heikkoudet